Het team

Timothy Francois

Ik volgde een opleiding orthopedagogie aan de Hogeschool-Universtiteit Brussel. Nadien koos ik ook voor de opleiding Emoties VerBeelden aan het VSPW Gent. 
 

Ik heb verschillende jaren ervaring in het werken met kinderen met gedragsproblemen en emotionele moeilijkheden.

Als vrijwilliger ging ik ook jarenlang mee op zomerkampen voor personen met een beperking.

Wat ik hieruit vooral heb meegenomen, is dat mensen vaak focussen op wat er 'ontbreekt', 'wat er verkeerd gaat', 'wat niet kan'.

Toch heeft elke persoon zijn of haar talenten en krachten, al zijn ze soms moeilijk te zien in ons warrige leven.

foto%20Timo_edited.jpg

Charlotte Crokaert

Toneelspelen zit in m'n bloed. Sinds mijn zesde levensjaar ben ik er al mee bezig. In het middelbaar koos ik dan ook om woordkunst drama te studeren.

Hierna ben ik orthopedagogie gaan studeren op HoGent.

Gedurende mijn stages, vakantiewerk en later op mijn werk deed ik ervaring op met verschillende doelgroepen. kinderen met een beperking, volwassenen met een beperking, ouderen en mensen met dementie).
 

Daarna volgde ik een opleiding creatief agogisch coachen.

Hiermee wil ik aan de slag!

foto Charlotte.jpg

t' Opkikkertje

 

Maatschappelijke zetel:

Kwakenbeekstraat 45
1755 Gooik

Timothy François
+32 473 22 99 75

Charlotte Crokaert

+32 479 34 09 96