Workshops voor lagere scholen *

Geweldig gezond

€9 /per kind ** 

Met verschillende media en op een leuke en creatieve manier laten we een nieuw licht schijnen op het thema gezondheid. We bekijken alles eens vanuit een andere hoek!

€9/per kind ** 

Kunst-sgierig!

Geen zware kunstgeschiedenis tijdens deze workshop. We stellen kort even enkele kunstenaars en hun werk voor en gaan dan zelf aan de slag. In deze workshop spreken we kinderen hun verbeelding aan en laten we de kunstenaar in zichzelf vrij. 

Deze workshop geeft een speelse aanzet om te ontdekken op welke manier de creativiteit van het kind zich uit, met focus op het medium Beeld. 

ExPrEsSiE

€9/per kind ** 

Vandaag zijn wij de sterren! We schrijven ons eigen verhaal, ons eigen lied en maken ons eigen podium klaar! We zetten elk kind in zijn kracht door aan de slag te gaan met hun eigen interesses en talenten en laten hen oefenen in samenwerken. Hier telt de regel 'het geheel is meer dan de som van de delen'.

Allemaal Beestjes

€9/per kind ** 

Welk dier zit in jou? Ben je krachtig zoals een leeuw? Zorgend als een wasbeer? Energiek zoals de havik? ...

In deze activiteit gaan we onze eigen kenmerken eens linken met die van verschillende dieren. We doen dit via spel, beeldend werk, expressie, muziek,... Een heel gevarieerde workshop, waarbij we de kinderen kort even willen laten stilstaan bij zichzelf en de ander.

* voor klassen vanaf 24 leerlingen. Indien minder, vragen we om klasoverschrijdend te werken
** Voor BuKO, BuLO of BuSO gelden andere tarieven. Gelieve hiervoor contact op te nemen

Via DYNAMO-project kan jullie school een samenwerkingsproject op poten zetten met onze organisatie. Zij subsidiëren de school tot €2000 ! Voorwaarde is wel dat er een traject wordt opgezet, gespreid over minimaal vier workshops en dat de opbouw hiervan in samenspraak met de leerkracht gebeurt.

(Om dit schooljaar nog op dit project te kunnen rekenen, moet de aanvraag vóór 15 november ingediend te worden). 

t' Opkikkertje

Timothy François
+32 473 22 99 75

Charlotte Crokaert

+32 479 34 09 96

Vind ons ook op:
Facebook

Instagram

Gooik - België