top of page

't Opkikkertje

’t Opkikkertje staat voor persoonlijke groei. Hierbij willen we kinderen in beweging brengen om op zoek te gaan naar de eigen krachten/talenten. In de kindertijd worden de bouwstenen gelegd van een gelukkig volwassen leven. Met onze activiteiten willen we het enorme potentieel dat ieder kind bezit laten ontluiken, vanuit een positieve houding.

Creativiteit is iets wat je helpt bij het blootleggen van je ziel, het uiten van emoties en het loslaten van zaken die je niet meer nodig hebt. Dat is wat ik wil delen met mensen!

Charlotte

IMG_5666_edited.jpg

't Opkikkertje is er volledig van overtuigd dat elk individu zijn meerwaarde heeft binnen de samenleving. Iedereen is uniek, iedereen heeft een talent! Deze positieve houding is het ankerpunt binnen onze werking. 

IMG_5628_edited.jpg

In onze workshops willen we orde scheppen in de chaos door opnieuw het positieve van jezelf te belichten en jou letterlijk in jouw kracht terug te zetten. En er is geen betere manier om dit te doen dan creatief aan de slag te gaan!

Timothy

We richten ons hierbij in de eerste plaats naar kinderen en de organisaties waar ze deel van uitmaken. 

Daarnaast willen we onze kennis en vaardigheden ook graag doorgeven aan zorgfiguren door middel van vormingen.

Hoe ’t Opkikkertje het leven kreeg?

’t Opkikkertje werd in de wereld gezet in oktober 2019. Uiteraard ging hier heel wat zoek – en denkwerk aan vooraf. Onze zaak is ontstaan vanuit heel wat persoonlijke en werk gerelateerde ervaringen. Die ervaringen zijn we gaan bundelen tot de idee en de overtuiging dat iedereen via creatieve activiteiten zichzelf kan verrijken. Creativiteit doet de energie binnen in ons stromen en doet de blik verruimen. We worden uitgedaagd om onszelf, de ander en de wereld vanuit verschillende invalshoeken te bekijken. Dit zet onze geest open en doet ons als mens groeien.

Wat we jou nog willen zeggen

’t Opkikkertje is opgestart door mensen voor mensen. Een persoonlijke aanpak staat voor ons dus op de eerste plaats. Eerlijke en open communicatie gaat hierbij hand in hand. Naast ons uitgebreid aanbod staat het jou ook vrij om zelf een vraag te stellen. 

bottom of page